Regulamin Karty Podarunkowej

1 Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej KIKI (dalej zwanej również „Karta').
1.2 Wydawcą Karty Podarunkowej jest Wszystko Dla Dieci KIKI z siedzibą firmy:Nowy Sącz ul. Tarnowska 169
1.3 Program Kart Podarunkowych KIKI jest prowadzony w sklepach KIKI oraz na stronie internetowej KIKI pod adresem http://www.sklepkiki.pl
1.4 Program Kart Podarunkowych KIKI rozpoczyna się dniu 12 września 2017 roku i trwa bezterminowo.
1.5 Użytkownik Karty Podarunkowej KIKI poprzez aktywację w sposób określony niżej Karty Podarunkowej KIKI oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.


2. Ogólne informacje o Karcie Podarunkowej KIKI

2.1 Karta Podarunkowa KIKI jest plastikową kartą, stanowiącą odpowiednik gotówki, wystawianą na okaziciela, umożliwiającą dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej Sklepów KIKI.
2.2 W programie objętym niniejszym Regulaminem, klienci sklepów KIKI mogą aktywować Karty Podarunkowe KIKI o wartości nie mniejszej niż 50 złotych oraz nieprzekraczającej wartości w wysokości 1000 złotych.
2.3 Środki pieniężne odpowiadające stanowi konta Karty Podarunkowej KIKI nie podlegają oprocentowaniu
2.4 Karta Podarunkowa KIKI nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.


3. Zakup Karty Podarunkowej KIKI

3.1 Zakupu Karty Podarunkowej mogą dokonać zarówno klienci indywidualni jak i klienci chcący dokonać płatności za pomocą przelewu bankowego.
3.2 Klienci indywidualni mogą dokonać zakupu Karty Podarunkowej bezpośrednio w dowolnym Sklepie KIKI dokonując płatności za pomocą gotówki, kart płatniczych lub kredytowych.
3.3 Nabywca w chwili wydania Karty podarunkowej KIKI otrzymuje od sklepów KIKI paragon niefiskalny lub faktura potwierdzająca nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Karty Podarunkowej KIKI.
3.4 Po realizacji Karty Podarunkowej KIKI, Użytkownik otrzymuje paragon fiskalny za zakupiony towar oraz potwierdzenie transakcji kartą z aktualną wartością Karty upominkowej KIKI.

4. Aktywacja Karty Podarunkowej KIKI

4.1 Warunkiem użytkowania Karty Podarunkowej KIKI jest aktywacja karty poprzez dokonanie wpłaty w kasie dowolnego sklepu KIKI w wysokości kwoty wybranej przez użytkownika Karty w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu lub poprzez dokonanie przelewu bankowego za zakupione Karty Podarunkowe w wysokości kwoty wybranej przez użytkownika Karty w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.
4.2 Karta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej doładowania. Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony.
4.3 Kolejne zasilenie Karty Podarunkowej KIKI nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
4.4 Użytkownik Karty Podarunkowej KIKI jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, informacji, że Karta może być zrealizowana wyłącznie w sklepach KIKI, nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana


5. Zasady użytkowania Karty Podarunkowej KIKI

5.1 Karta Podarunkowa KIKI może być realizowana wyłącznie po jej aktywacji, wsklepach KIKI.
5.2 Karta Podarunkowa KIKI wystawiana jest na okaziciela. Realizacja Karty Podarunkowej KIKI przez jej użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.
5.3 Poza przypadkami, o których mowa w pkt 6.4 niniejszego Regulaminu, Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.
5.4 Płatność Kartą Podarunkową KIKI następuje w trakcie okazania Karty w kasie sklepu KIKI. W momencie nabycia przez użytkownika Karty towarów pozostających w ofercie handlowej KIKI, saldo Karty Podarunkowej KIKI zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej KIKI za sprzedane towary.
5.5 W przypadku, gdy środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej KIKI nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, użytkownik Karty może pokryć różnicę innym środkiem płatniczym.
5.6 W przypadku zwrotu Towarów dokonywanych w sklepach KIKI, Użytkownik w zamian otrzyma Kartę Podarunkową KIKI, na równowartość zwracanych Towarów.
Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika oryginału paragonu fiskalnego lub oryginału faktury, potwierdzającego otrzymanie zakupionego Towaru.
Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi.
5.7 Użytkownicy Kart Podarunkowych KIKI mogą uzyskać informację, co do stanu konta swoich Kart w kasach dowolnego sklepu KIKI.
5.8 Karty Podarunkowej KIKI można używać wyłącznie w sklepie KIKI.


6. Odpowiedzialność KIKI i reklamacje związane z Kartą Podarunkową KIKI

6.1 KIKI nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy.
6.2 KIKI nie umożliwia nabywcy czy użytkownikowi Karty Podarunkowej KIKI zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty.
6.3 W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej KIKI, jej użytkownikowi nie przysługują wobec KIKI żadne roszczenia.
6.4 KIKI ma prawo odmówić realizacji karty w przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej KIKI, w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym obsługi Kart, czy uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na niej danych,


7. Postanowienia końcowe

7.1 KIKI zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny.
7.2 KIKI zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Podarunkowych KIKI w każdym czasie bez podania przyczyny.
7.3 Niniejszy Regulamin jest dostępny w sklepach KIKI oraz na stronie internetowej pod adresem www.sklepkiki.pl

Annet
Nature Vibes
Fotelik i-Spine Grow to nowość wśród fotelików
Nasz profil Facebook


SZYBKIE PŁATNOŚCI


GWARANCJA ZWROTU


SZYBKI KONTAKT

Potrzebujesz pomocy lub dorady?

Chcesz złożyć zamówienie telefonicznie?

Infolinia 513167159 lub 796120444

  • godziny 9:00-16:00
  • biuro@sklepkiki.pl